ยินดีต้อนรับ
  โรงเรียนบ้านหนองสาร  ตั้งอยู่หมู่ที่ 9    ต. สระจรเข้  อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา มีเขตบริการ 4 หมู่บ้าน คือ  ตำบลสระจรเข้ มี  3  หมู่บ้านคือบ้านหนองสาร บ้านใหม่หนองสาร  บ้านเทพไพรทอง และตำบลตะเคียน  1  หมู่บ้าน  คือ บ้านหินลาด ( หนองกระทุ่ม ) เดิมเด็กในหมู่บ้านต้องเดินทางไปโรงเรียนที่โรงเรียนบ้านหินลาด  ต่อมาชาวบ้านหนองสารได้ร่วมมือกันก่อสร้างอาคารชั่วคราวแบบเพิง 2 ห้องเรียน หลังคามุงสังกะสี  ฝาไม้ไผ่  พื้นลูกรัง และได้รับการอนุมัติเปิดโรงเรียนให้ทำการสอนและตั้งชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนบ้าน หลุง (สาขาบ้านหนองสาร) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2524 โดยเปิดสอนตั้งแต่  ชั้น ป. 1 - 6
ชมรมวิทยุมิตรภาพออกค่าย
กิจกรรมวันเด็ก 2557
พัฒนาภูมิทัศน์และอาคาร
 
เกษตรพอเพียง
โครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณ
กิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียน
ข่าวการศึกษาสาระน่ารู้

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทัศนศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมาเขต5
นายอมร  เอสันเทียะ
นายจักรพงค์  อริยานุวัฒน์
นายมงคล  กิตติรงค์
นางช่อเพ็ชร  หร่ายสูงเนิน
นางเลี่ยม  ตะโกทอง
นายขุน   เจิมขุนทด
นายบุญทรง  ลาภประเสริฐ
นายธวัชชัย  กลึงกลางดอน
นายอำนาจ  แกล้งกลางดอน

โรงเรียนบ้านหนองสาร ต. สระจรเข้  อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โทร.044-430504  นายมงคล กิตติรงค์      085-4660204   e-mail :mkmongkit@gmail.com
นายจักรพงค์  อริยานุวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5
น้ำท่วมโรงเรียนบ้านหนองสาร
       เมื่อวันที่  27  กันยายน  2558  เวลา 19.00 น.เกิดฝนตกหนักมาก ประมาณ  2 ชั่วโมง  เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้ามาท่วมโรงเรียนบ้านหนองสาร  สร้างความตื่นตระหนกและความโกลาหลให้กับครู  นักเรียนและผู้ปกครอง  (อ่านต่อ)
ยินดีต้อนรับ


Google
Search WWW Search truehits.net
สพท.นม.5